4Kᵁᴴᴰ GIANT ANTONOV AN-225 "Mriya" - Amazing Takeoff & Demo of Maneuverability