แฉ [2/4] l 6 พฤษภาคม 2563 l "ดีเจมะตูม" เข้าวงการ ที่มีทั้งคำชมและคำด่า